* मामको बेंकेच्या संकेतस्थळावर आपले सहर्ष स्वागत...

 * बँकेच्या ५८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस (फ़क्त सभासदांसाठी) (येथे क्लिक करा).

 * बँकेने SMS Banking, Any Branch Banking, RTGS/NETF ह्या सुविधा सुरु केल्या असून बँकेच्या ग्राहकांनी ह्या सेवेचा लाभ घावा.

 * बँकेचा स्वत:चा अद्यावत डेटा सेंटर सुरु करण्यात आला असून त्यास बँकेच्या सर्व शाखा जोडण्यात आल्या आहेत व लवकरच ATM, Internet Banking ह्या सुविधा सुरु करण्यात येतील.

 * बँकेने सभासद, ठेवीदार, ग्राहकांसाठी सर्व शाखांमध्ये मोफत वाय-फाय सेवा सुरु केली आहे.

 * बँकेने रु. २०० कोटी ठेवींचा टप्पा पार केला आहे.

 * बँकेस IFC कोड मिळाला असून लवकरच बँकेच्या खातेदारांना आपल्या बँकेत gas सबसिडी, पंतप्रधान अटल पेन्शन योजना, विमा योजना यांचा लाभ घेत येईल.

 * सद्य संकेतस्थळ हे unicode font मध्ये असुन, आपणांस काही त्रुटी आढळ्यास आम्हास सुचविणे, धन्यवाद.